Helpdesk WMI UAM
W czym możemy pomóc? Wybierz rodzaj zgłoszenia, zaloguj się kontem z Laboratoriów Komputerowych WMI i wypełnij wymagane pola. Nowy projekt Jira Nowa baza danych Nowa maszyna wirtualna Inne zgłoszenie
How can we help you? Select request type, log in using WMI Computer Laboratories account and fill in required fields. New Jira project New database New virtual machine Other request